Beroepingswerk

De Vrije Evangelische Gemeente te Yerseke is een kleine zelfstandige gemeente in het mooie Zeeuwse vissersdorp Yerseke.
In de Vrije Evangelische Gemeente Yerseke ontmoeten we God , groeien we in een persoonlijke relatie met Hem, leven we uit de genade van Jezus Christus en laten we ons leiden door Gods Geest.

De Vrije Evangelische Gemeente Yerseke is op zoek naar:
een enthousiaste parttime voorganger voor 0,5 fte die:

– vanuit een persoonlijk geloof in Jezus Christus leeft en werkt en de gemeente door onderwijs en voorbeeld stimuleert om God te dienen en Jezus te volgen.
– zich in zijn bediening laat leiden door Gods woord en Gods Geest
– voorgaat in erediensten, bijzondere diensten, rouw- en trouwdienstesamenkomsten
– vanuit bewogenheid professioneel vorm en inhoud geeft aan het pastoraat
– zich wil inzetten voor een voortgaand proces van gemeente-opbouw
– zich in wil zetten voor missionaire taken/ontwikkelingen op ons dorp of in de regio

• Bij het beroepen van een predikant of benoemen van een gemeentelijk werker gaan we uit van de opleidingsnormen die de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten aan een predikant of gemeentelijk werker stelt.
• Beroeping of benoeming geschiedt met in achtneming van de rechtspositieregeling van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. U treft deze aan op: https://www.bondveg.nl/handboek-van-de-bond/
• De Bond van Vrije Evangelische Gemeente heeft een associatieverdrag met de PKN waardoor er sprake is van vrij beroepings- en benoemingsverkeer over en weer.
• De Vrije Evangelische Gemeente beschikt over een pastorie die beschikbaar is voor predikant/gemeentelijk werker. De pastorie is gelegen naast de kerk.
• Aangezien het een part-time werkplek betreft zullen werkzaamheden in overleg met de kerkenraad worden vastgesteld.
• De VEG Yerseke werkt samen met een aantal plaatselijke kerken als het gaat om Evangelisatie, catechese, diakonaat en Alphacursus .
• De VEG Yerseke is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. In de regio bevinden zich nog vier andere Vrije Evangelische Gemeenten. Waar mogelijk wordt er samenwerking gezocht. Ook het bijwonen van de Bondsvergaderingen, predikantsvergadering en het op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen onze Bond behoort tot de taken van een nieuwe predikant/gemeentelijk werker.

U kunt voor meer informatie contact opnemen met ouderling Johan Padmos: johan@jpadmos.com U kunt hem ook bellen tussen 18.30 uur en 19.00 uur op
telefoonnummer 06-22995799 of 0113576070

We zien uw gemotiveerde sollicitatie graag tegemoet voor 10 augustus 2018. U kunt deze per mail sturen aan: johan@jpadmos.com