Joh. de Heer zangdienst

 

Vrijdag 15 juli 19:30 DV is er weer een speciale zangdienst met liederen uit de bundel van Johannes de Heer. Iedereen is van harte welkom en de toegang is vrij. Er zal een korte overdenking zijn over het thema: “Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij?”