Aankondiging prekenserie

Dit najaar hoop ik een serie preken te geven aan de hand van het Bijbelboek Daniël. Het boek Daniël bestaat uit twee delen.
Hoofdstuk 1 – 6 zijn verhalen uit het leven van Daniël en zijn vrienden.
Hoofdstuk 7 – 12 zijn beschrijvingen van dromen en visioenen die Daniël heeft ontvangen.
In deze serie preken behandelen we het eerste deel van het boek Daniël.
Aan de hand van bekende en mindere bekende verhalen hopen we zicht te krijgen op wat de Heere ook door deze gebeurtenissen tot ons wil zeggen. Het strekt tot aanbeveling dat u als voorbereiding op de dienst de bijbehorende Schriftgedeelten thuis vast door leest in de week die voorafgaat. Voor alle data geldt D.V.

Datum Verhaal Bijbeltekst

(vooraf thuis lezen!)

Zondag 23 augustus Daniël en zijn vrienden aan het hof van Babel Daniël 1:1-21
Zondag 6 september Nebukadnezars eerste droom uitgelegd Daniël 2:1-49
Zondag 20 september De drie vrienden en de vurige oven Daniël 3:1-30
Zondag 4 oktober De koning wordt krankzinnig Daniël 4:1-37
Zondag 25 oktober Het laatste feestmaal van Belsazar Daniël 5:1-30
Zondag 8 november Daniël in de leeuwenkuil Daniël 6:1-29

Hartelijke groet,

Tim Schakel