Beroep aangenomen

Op vrijdag 26 augustus jl. is in een extra algemene ledenvergadering besloten om een beroep tot gemeentepredikant uit te brengen op
Tim Schakel, die in onze gemeente aangesteld was als ouderling-voorganger.
Nu hij zijn Theologische studie heeft afgerond is hij door de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten officieel beroepbaar gesteld als predikant.
De zondag volgens op het beroep kreeg de gemeente het bericht voorgelezen dat het beroep werd aangenomen.
De bevestigingsdienst zal DV. Zondag 2 oktober om 16:00 uur plaats vinden in de Vrije Evangelische Gemeente, onder leiding van onze consulent Ds. Westerneng.