Eeuwigheidszondag 2021

Zondag 21 november was het Eeuwigheidszondag.
In sommige kerken ook wel genoemd ‘Zondag van de voleinding’ of ‘Gedachteniszondag’.
Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar voordat een nieuwe cyclus begint met de eerste Advent.
Op de Eeuwigheidszondag herdenken wij altijd iedereen die ons is ontvallen afgelopen jaar.
Dit jaar herdachten wij 3 personen die vanuit onze eigen kerk zijn uitgedragen.
Hun namen zijn genoemd in het licht van de opstanding van Jezus Christus, met het vaste geloof dat de dood niet het laatste woord heeft.
Onze hoop is op de naam van Jezus die het eeuwige leven geeft.
Ook dit jaar staken we een extra kaars aan voor al die mensen die niet bij name werden genoemd. Familieleden, vrienden, kennissen. Slachtoffers van geweld, rampen en ziekten zoals Corona.
U kunt de dienst terug beluisteren via  www.kerkdienstgemist.nl (VEG Yerseke)