Kerkdienst en Corona-virus

Mededeling erediensten i.v.m. Corona-virus

Gezien de recente ontwikkelen met betrekking tot het nieuwe Corona-virus (Covid-19), en de landelijke richtlijnen van de overheid en het RIVM, hebben wij als kerk het volgende besloten:

De erediensten gaan wél door (DV), maar hier volgen enkele aanvullende mededelingen.

Vanaf zondag 29 maart kunnen wij voorlopig, op laste van de overheid, niet meer dan 30 bezoekers ontvangen in de eredienst. Daarom zal aan de deur het aantal bezoekers geteld worden. Dit doen wij uit voorzorg en plichtsbesef, maar in de praktijk komen er gemiddeld slechts 15 kerkgangers uit eigen beweging naar de dienst. De gemeenteleden die nu liever even de fysieke diensten ontzien luisteren thuis met ons mee via de scanner, kerkradio of via: Kerkdienstgemist VEG Yerseke

Wij verzoeken de aanwezige bezoekers zoveel mogelijk gespreid te zitten in het kerkgebouw. Er zijn ruim 170 zitplaatsen, dus met onze ca. 15 bezoekers zitten wij niet krap op elkaar. Er is meer dan genoeg ruimte. Wij vragen een ieder om voldoende rekening te houden met de ruimte van zijn of haar naaste. Er zijn bepaalde kerkbanken waar u niet mag zitten om ruimte voor elkaar te houden, dit wordt met een bordje duidelijk aangegeven.

Ouderen, zieken en mensen met een zeer broze gezondheid of griep-achtige klachten willen wij ook stimuleren om thuis te blijven. Ook u kunt verbonden met ons zijn door middel van de kerkradio, of via de live uitzending op het internet. Momenteel werven wij niet actief naar gasten voor in onze fysieke samenkomst. Gasten van buiten de gemeente willen wij nadrukkelijk uitnodigen om via het internet met ons verbonden te zijn.

Wij hopen op uw begrip, en wensen u in dit alles Gods onmisbare zegen!

De kerkenraad