Kerstfeest

Het was fijn dat we 1e Kerstdag het Kerstfeest konden vieren in de kerk.
Anders dan andere jaren, maar ook nu konden de kinderen een bijdrage leveren en was het fijn om op deze manier de geboorte van de Here Jezus te herdenken.