Kinderdienst 2019

Op DV 6 oktober hopen we  weer onze jaarlijkse Kinderdienst te houden.
Het thema is ‘Op reis’ en sluit aan bij de (Christelijke) Kinderboekenweek.
Het begint om 10.00u.
Ellen Zuijdwegt zal de overdenking verzorgen.
Iedereen is van harte welkom!