Kinderdienst Gi-Ga-Groen

Op DV 9 oktober is onze jaarlijkse kinderdienst.
Het thema is ‘Gi-Ga-Groen’.
Ellen Zuijdwegt zal de overdenking verzorgen.
De dienst begint om 10.00u.
Iedereen is van harte welkom!