Nieuwe leden en doop bediend

We blikken terug als gemeente op een heel bijzonder Paasfeest, waarin vier nieuwe leden werden toegevoegd aan de gemeente door het afleggen van de openbare geloofsbelijdenis.
Ook zijn er drie doopleden toegevoegd aan de gemeente.
Het is een grote bemoediging voor ons als kleine gemeente, midden in een pandemie en een tijd van secularisatie en kerkverlating, om te zien dat God onze Gemeente doet groeien en doorgaat met Zijn werk.
Het is fijn om met elkaar getuige te zijn geweest dat zij ook de Heilige Doop hebben mogen ontvangen en welkom zijn bij de Heere Jezus.
De dienst is terug te bekijken en te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl (VEG Yerseke), zondag 4 april 2021.