Prekenserie: brief aan de Kolossenzen

In een nieuwe serie preken willen we ons met elkaar laten aanspreken door de inhoud van de brief van de apostel Paulus aan de Kolossenzen.
Het dient tot aanbeveling om in de komende weken het Bijbelboek (meermaals) door te lezen.
Als u vragen over de Bijbeltekst tijdig indient, dan kan ik die eventueel verwerken in de voorbereiding van de preek.

Hartelijke groet,
Tim Schakel

Voor onderstaand schema geldt Deo Volente:

Datum Bijbelgedeelte Thema
19 juni 10:00 Kol. 1: 1 – 8 Het Evangelie van Christus
26 juni 10:00 Kol. 1: 9 – 14 Verlossing in Christus
3 juli 10:00 Kol. 1: 15 – 23 Lofzang op Christus
10 juli 10:00 Kol. 1: 24 – 2: 3 Christus in u, de hoop der heerlijkheid!
17 juli 14:30 (HA) Kol. 2: 4 – 3: 4 Gestorven en opgewekt met Christus.
24 juli 10:00 Kol. 3: 5 – 4: 6 Leef in Christus!