Prekenserie: “Door de mensen veracht”

Prekenserie: “Door de mensen veracht”

In de vastentijd of de 40-dagentijd willen we nog meer dan anders stil gezet worden bij het lijden van de Heere Jezus Christus. In deze tijd van bezinning en inkeer denken we niet alleen aan Christus en Zijn lijden, maar ook aan het aandeel van ons mensen daarin. Wij hopen en bidden dat deze tijd ook tot zegen mag strekken, zodat wij samen met Johannes de Doper kunnen zeggen: “Hij moet meer worden, ik moet minder worden.” In de zondagen naar Goede Vrijdag toe hopen we naar de volgende serie preken te luisteren:

• 21 februari: Verdreven uit Nazareth (Lukas 4: 16-30)
• 28 februari: Ongewenst in Gadara (Markus 5 : 1-20
• 7 maart:      Verworpen te Samaria (Lukas 9: 51-56)
• 14 maart:    Beklaagd in Jericho (Lukas 19: 1-10)
• 21 maart:    Onbegrepen te Bethanië (Johannes 12: 1-11)
• 28 maart:    Gehaat in Jeruzalem (Mattheüs 21: 1-17)

Voor alle data geldt natuurlijk Deo Volente.

Hartelijke groet,

Tim Schakel