Prekenserie over de Heilige Geest

Er komt weer een nieuwe prekenserie aan waarin wij stil worden gezet bij de persoon en het werk van ‘De Heilige Geest’.
Samen met de prekenserie ‘Namen van God in het Oude Testament’ (aug. t/m nov. 2019) en de serie ‘IK-BEN uitspraken van de Heere Jezus’ (dec. ’19 t/m feb. ’20), maakt deze laatste serie dat wij in dit kerk-seizoen de hele Drie-eenheid van God hebben overdacht. Maar niet uitputtend natuurlijk, want hoe ondoorgrondelijk is Hij!
Voor de volgende data geldt alles Deo Volente uiteraard:

Zondag 3 mei De schepping en de Heilige Geest Genesis 1:2
Zondag 10 mei Opnieuw geboren door de Heilige Geest Johannes 3:5
Zondag 17 mei De doop met de Heilige Geest Markus 1:8
Zondag 31 mei Pinksteren: Het feest van de Heilige Geest! Handelingen 2:1-13
Zondag 7 juni Zonde tegen de Heilige Geest Mattheüs 12:31-32
Zondag 21 juni De vrucht van de Heilige Geest Galaten 5: 22
Zondag 5 juli De gaven van de Heilige Geest 1 Korinthe 12:1-11
Zondag 19 juli De roepstem van de Heilige Geest Openbaringen 22:17

Hartelijke groet,

Tim Schakel