• Welkom op de website van de Vrije Evangelische Gemeente Yerseke!

 

Mededeling erediensten i.v.m. Corona-virus

Gezien de recente ontwikkelen met betrekking tot het nieuwe Corona-virus (Covid-19), en de landelijke richtlijnen van de overheid en het RIVM, hebben wij als kerk het volgende besloten:

De erediensten gaan wél door (DV), maar hier volgen enkele aanvullende mededelingen.

Vanaf zondag 29 maart kunnen wij voorlopig, op laste van de overheid, niet meer dan 30 bezoekers ontvangen in de eredienst. Daarom zal aan de deur het aantal bezoekers geteld worden. Bent u een vaste bezoeker, kom dan op tijd! Vanaf de 30ste bezoeker worden de mensen aan de deur vriendelijk verzocht om terug te keren naar huis, en daar via het internet met ons verbonden te zijn. De kerkdiensten worden live uitgezonden via: Kerkdienst gemist VEG Yerseke

Ook verzoeken wij de aanwezige bezoekers zoveel mogelijk gespreid te zitten in het kerkgebouw. Er zijn ruim 170 zitplaatsen, dus met 30 bezoekers zitten wij niet krap op elkaar. Er is meer dan genoeg ruimte. Wij vragen een ieder om voldoende rekening te houden met de ruimte van zijn of haar naaste, en alleen gebruik te maken van de kerkbanken met een gekleurd briefje.

Als oudere of zwakkere gemeenteleden besluiten om voorlopig de samenkomsten te verzuimen, dan hebben wij begrip voor hun keuze. Mensen met een zeer broze gezondheid of griep-achtige klachten willen wij ook stimuleren om thuis te blijven. Ook u kunt verbonden met ons zijn door middel van de kerkradio, of via de live uitzending op het internet.

Wij hopen op uw begrip, en wensen u in dit alles Gods onmisbare zegen!

De kerkenraad

 

U bent hartelijk welkom op de website van de Vrije Evangelische Gemeente Yerseke.
Met een paar klikken kunt u alle informatie over onze gemeente vinden.

We willen graag een warme en open gemeente zijn rondom ons motto: “Jezus Vinden, Volgen en Verkondigen”.

De Vrije Evangelische Gemeente Yerseke wil een kerkelijke gemeenschap vormen waar aandacht voor elkaar een belangrijke rol speelt. We worden vaak gekenschetst als “warm en onthalend”. Geloven is in de Vrije Evangelische overtuiging iets persoonlijks dat ieder vorm kan/mag geven op authentieke wijze. Toch geloof je altijd ook weer samen. Geloven laat zich dan ook vertalen naar “relatie”: relatie met God en relatie met medemensen.

We zijn opgewekt gelovig. Hechtend aan traditie is er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.