Contact, adressen en info

Adres kerkgebouw

Vrije Evangelische Gemeente Yerseke
Kaaistraat 20
4401 CH Yerseke

Route Google maps

Predikant 
Ds. T. Schakel, Kaaistraat 18, 4401 HC Yerseke, Tel: 0113-571225
e-mail: timschakel@live.nl

Kerkenraad
Voorzitter: Dhr. J. Padmos, Grintweg 8, 4401 NE Yerseke, Tel: 0113-576070
Ouderling: Dhr. K. Zuijdwegt, Grintweg 29, 4401 NC Yerseke, Tel: 0113-573587

Secretariaat
Chabeli van de Gruiter
e-mail: vegyerseke.secretariaat@gmail.com

Financiële administratie
Dhr. J. Padmos, Grintweg 8, 4401 NE Yerseke, Tel: 0113-576070

Koster
Dhr. T. Duinkerke, Wijngaardstraat 28, 4401 CS Yerseke, Tel: 0113-572606

Organist
Kees Boon
Petra Klercq Karelse

Crèche
Mevr. D. Padmos, Grintweg 8, 4401 NE Yerseke, Tel: 0113-576070

Kindernevendienst
Mevr. E. Zuijdwegt, Grintweg 29, 4401 NC Yerseke, Tel: 0113-573587

Diaconaal team
Mevr. N. Lindenberg, Nederhof 15, 4401 JX Yerseke, Tel: 0113-572152
Mevr. E. Sinke, Hof van Poley 18, 4401 ES Yerseke, Tel: 0113-573131

Preekvoorziening
Dhr. K. Zuijdwegt, Grintweg 29, 4401 NC Yerseke, Tel: 0113-573587

Redactie Gemeenteblad
Mevr. Joke Lindenberg.
e-mail: redactievegyerseke@gmail.com

Verspreiding Gemeenteblad
Dhr. H.I. van der Hart, Moerplein 31, 4401 HZ Yerseke, Tel: 0113-573397

Website
Dhr. B. Simmering, Damstraat 44, 4401 AD Yerseke, Tel: 0113-570272

Giften
De Vrije Evangelische Gemeente Yerseke heeft een bankrekeningnummer voor het geven van financiële bijdragen.
Rabobank-nummer: NL09 RABO 0373 9028 83, t.n.v. VEG Yerseke.

Voor de volledigheid wordt hier nog gewezen op de fiscale aftrekmogelijkheid van uw gift. De VEG staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en giften aan de kerk zijn daarmee aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.