Kinderen

Informatie

Crèche
Elke week is er crèche voor de allerjongste kinderen die nog niet in de dienst kunnen zijn.
Deze wordt gehouden in het zogenaamde ‘Jeugdgebouw’, het gebouw achter de kerk.
Vanaf 9.45 uur zijn de kinderen t/m 3 jaar van harte welkom. Om 10.00 uur starten we met het programma. De kinderen mogen lekker spelen, naar een verhaal luisteren en zingen. We eten en drinken gezamenlijk wat lekkers.

Kindernevendienst
Om de twee weken is het ook kindernevendienst, met uitzondering van de schoolvakanties.
De kinderen starten in de kerk. Na de Schriftlezing gaan ze naar hun eigen dienst.
Na het dankgebed worden ze weer opgehaald om naar de kerk te gaan.
We hebben als doel de kinderen op een aantrekkelijke manier en in een veilige omgeving in aanraking te brengen met het Evangelie van de Heer Jezus Christus. Door samen te bidden, te zingen, naar een verhaal te luisteren en door dit verhaal op een creatieve manier te verwerken, proberen we de kinderen iets mee te geven van de liefde van God voor elk mensenkind. We gebruiken de methode ‘Vertel het Maar’ bij het vertellen van de Bijbelverhalen en het maken van de verwerkingen. https://vertelhetmaar.nl/

We hebben bewust gekozen om de kindernevendienst om de twee weken te houden.
Op deze manier kunnen de kinderen ook leren om heel de dienst in de kerk te zijn.

Kindermoment
Eén maal per maand is er een speciaal kindermoment.
Tijdens dit moment voor de kinderen wordt er tijd ingeruimd om ze meer te betrekken bij de dienst.
Er is dan interactie tussen de kinderen en degene die het kindermoment leidt.
Op duidelijke wijze wordt er een onderwerp uitgelegd dat betrekking heeft op een Bijbelgedeelte.
Tijdens de maanden die in de zomervakantie vallen (juli en augustus) is er geen kindermoment.

Rooster

Datum Crèche Kindernevendienst Info
5 jan. Joke Dinet
12 jan. Conny Kindermoment
19 jan. Lindy Ellen
26 jan. Dinet
2 feb. Joke Conny
9 feb. Annique
16 feb. School-Kerkdienst
in de Hervormde Kerk
23 feb. Lindy Voorjaarsvakantie
1 mrt. Conny Ellen
8 mrt. Dinet Kindermoment
15 mrt. Joke Annique
22 mrt. Lindy
29 mrt. Annique Ellen
5 apr. Conny Kindermoment
12 apr. Annique Pasen
19 apr. Lindy Meivakantie
26 apr. Conny Meivakantie
3 mei Joke Meivakantie
10 mei Lindy Ellen