Samenwerking met CBS Het Kompas

Identiteitscommissie
CBS Het Kompas heeft een identiteitscommissie waarin leerkrachten, ouders van school en de voorgangers van de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en onze Gemeente in plaats nemen. Eén maal per jaar komen zij samen in een vergadering.
De commissie heeft tot doel: afstemming tussen en samenwerking met de school en de kerken op de raakvlakken m.b.t. de jeugd.

Lied van de maand
De kinderen leren op school het zogenaamde ‘Lied van de maand’.
Dit is een lied uit het Liedboek, de Evangelische Liedbundel of Opwekking.
Dit lied wordt die maand ook in de drie kerken gezongen.
Zo raken de kinderen ook bekend met ‘kerkliederen’.

De liederen die we dit jaar zingen zijn:

Januari:      Blijf bij mij Heer                                       NLB 247:1
Februari:     Mijn hoop is U Heer                                ELB 498
Maart:         Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn  Hemelhoog 455 (groep 1 t/m 4)
God is overal                                           Sela (groep 5 t/m 8)
April:           Omdat Hij leeft                                         ELB 137
Mei:             Vrede van God                                        ELB 501 (groep 1 t/m 4)
Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen       ELB 382 (groep 5 t/m 8)
Juni:            De Here zegent jou                                 Opwekking kids 185 (groep 1 t/m 4)
Zegen ons Algoede                                 NLB 415 (groep 5 t/m 8)
September: Groot is uw trouw                                    NLB 885:1                                                                                                                          Oktober:      Ik bouw op U                                           ELB 246:1
November:  Mijn kleine lichtje schijnt
December:  Komt allen tezamen                                NLB 477:1

School-Kerkdienst
Een aantal leden van de identiteitscommissie organiseren jaarlijks de School-Kerkdienst.
Om de beurt heeft één van de voorgangers de leiding in deze dienst.
Kinderen werken mee aan deze dienst d.m.v.: het kinderkoor, de sketch, de gebeden, de collecte en het uitdelen van de presentjes.
In de week voor de dienst wordt er op school aandacht besteed aan het desbetreffende Bijbelverhaal en maken de kinderen werkstukken die in de kerk opgehangen worden.

Bezoek aan de kerken door groep 7
Elk jaar komen de voorgangers van de drie verschillende kerken op school.
In groep 7 vertellen ze over waarom mensen naar de kerk gaan, geloven in God, wat doen mensen in de kerk, wat is dopen, avondmaal, preken, waarom zingen ze liederen in de kerk, enz.
De week daarna brengen de kinderen een bezoek aan de drie verschillende kerken.

Actie Schoenendoos
Elk jaar doen de kinderen op school en de kerken mee met Actie4Kids. https://www.actie4kids.nl/
Een actie waarbij kinderen een schoenendoos vullen met schoolspullen, speelgoed en toiletartikelen voor kinderen in arme gebieden.
De kinderen krijgen er ook een boekje bij in hun eigen taal bij met verhalen over Jezus.
De kerken sponsoren de verzendkosten van de schoenendozen.

Kerstpresentje
Elk jaar krijgt elk gezin van de kerken via school een kerstpresentje.
Bv. een kerst-cd, kerst dvd, kerst kwartet, enz.
Daarnaast wordt er een flyer meegegeven waarop alle kerstvieringen staan die in de verschillende kerken gehouden worden.