Samenwerking met CBS Het Kompas

Identiteitscommissie
CBS Het Kompas heeft een identiteitscommissie waarin leerkrachten, ouders van school en de voorgangers van de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en onze Gemeente in plaats nemen. Eén maal per jaar komen zij samen in een vergadering.
De commissie heeft tot doel: afstemming tussen en samenwerking met de school en de kerken op de raakvlakken m.b.t. de jeugd.

Lied van de maand
De kinderen leren op school het zogenaamde ‘Lied van de maand’.
Dit is een lied uit het Liedboek, de Evangelische Liedbundel of Opwekking.
Dit lied wordt die maand ook in de drie kerken gezongen.
Zo raken de kinderen ook bekend met ‘kerkliederen’.

De liederen die we dit jaar zingen zijn:

Januari:       Nieuw Liedboek 8B               Zie de zon, zie de maan
Februari:     Nieuw Liedboek 136:1           Loof de Heer want Hij is goed
Maart:         Nieuw Liedboek 413              Grote God wij loven U
April:           Opwekking 832:1                   Jezus overwinnaar
Mei:             Evangelische liedbundel 495 Kings of kings and Lord of lords                                                                                                          Juni:            Nieuw Liedboek 806              Zomaar te gaan met een stok in je hand
September: Hemel Hoog 356                    Kom aan boord
Oktober:      Evangelische liedbundel 456 Kijk eens om je heen
November:  Opwekking 807                      God van licht
December:  Nieuw liedboek 483:1            Stille nacht

School-Kerkdienst
Een aantal leden van de identiteitscommissie organiseren jaarlijks de School-Kerkdienst.
Om de beurt heeft één van de voorgangers de leiding in deze dienst.
Kinderen werken mee aan deze dienst d.m.v.: het kinderkoor, de sketch, de gebeden, de collecte en het uitdelen van de presentjes.
In de week voor de dienst wordt er op school aandacht besteed aan het desbetreffende Bijbelverhaal en maken de kinderen werkstukken die in de kerk opgehangen worden.

Bezoek aan de kerken door groep 7
Elk jaar komen de voorgangers van de drie verschillende kerken op school.
In groep 7 vertellen ze over waarom mensen naar de kerk gaan, geloven in God, wat doen mensen in de kerk, wat is dopen, avondmaal, preken, waarom zingen ze liederen in de kerk, enz.
De week daarna brengen de kinderen een bezoek aan de drie verschillende kerken.

Actie Schoenendoos
Elk jaar doen de kinderen op school en de kerken mee met Actie4Kids. https://www.actie4kids.nl/
Een actie waarbij kinderen een schoenendoos vullen met schoolspullen, speelgoed en toiletartikelen voor kinderen in arme gebieden.
De kinderen krijgen er ook een boekje bij in hun eigen taal bij met verhalen over Jezus.
De kerken sponsoren de verzendkosten van de schoenendozen.

Kerstpresentje
Elk jaar krijgt elk gezin van de kerken via school een kerstpresentje.
Bv. een kerst-cd, kerst dvd, kerst kwartet, enz.
Daarnaast wordt er een flyer meegegeven waarop alle kerstvieringen staan die in de verschillende kerken gehouden worden.