Belijdenisdienst met Pasen

Op zondag 31 maart, 1e Paasdag, hopen we samen een feestelijke en gezegende dienst te hebben waarin drie jonge mensen belijdenis van hun geloof willen afleggen. Samen herdenken we de opstanding van onze Here Jezus Christus en worden er mensen toegevoegd aan Zijn wereldwijde Gemeente. U bent van harte welkom om dit met ons mee […]

Prekenserie Exodus

In de lijdenstijd lezen en beluisteren we dit jaar het achtergrondverhaal van de Exodus. Het volk Israël was in Egypte in slavendienst, en de Heere God bevrijdde Zijn volk door de hand van Mozes. Het is in deze geschiedenis dat het Pascha werd ingesteld, sindsdien het belangrijkste feest in Israël. Het is ditzelfde Pascha-feest dat […]

Alpha Cursus

Alpha Cursus Op woensdag 21 februari hopen we weer te starten met de Alpha Cursus, een cursus kennismaken mét of verdieping ván het Christelijk geloof. We beginnen die avond om 19.00 uur met een maaltijd in “De Haven”. Het is wenselijk je vooraf op te geven, liefst vóór 14 februari, in verband met de “warme” […]