Prekenserie Exodus

In de lijdenstijd lezen en beluisteren we dit jaar het achtergrondverhaal van de Exodus. Het volk Israël was in Egypte in slavendienst, en de Heere God bevrijdde Zijn volk door de hand van Mozes. Het is in deze geschiedenis dat het Pascha werd ingesteld, sindsdien het belangrijkste feest in Israël. Het is ditzelfde Pascha-feest dat de Heere Jezus eeuwen later vierde toen Hij het Heilig Avondmaal tot een instelling van het Nieuwe Verbond maakte. Het was in de nacht toen Hij verraden werd om Zélf als een Pascha-Lam geofferd te worden. Om Zijn volk uit de slavernij van zonde en dood te bevrijden. Om ze uiteindelijk, door de woestijn van dit leven, eeuwig thuis te brengen in het Beloofde Land!

Als u met behulp van het bijgevoegde leesrooster uzelf persoonlijk voorbereidt op de kerkdiensten volgt u het complete Exodus-verhaal woord voor woord van begin tot uittocht. Het is zéér aan te bevelen om u voor te bereiden op de dienst door de tekst in de week voorafgaand alvast eens door te lezen. Vragen vooraf insturen mag natuurlijk! Voor alle onderstaande datums geldt Deo Volente:

Intro: Israël in Egypte verdrukt & de geboorte van Mozes (Ex. 1:1 – 2:10).

Twee preken hierover zijn eventueel terug te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl

à 22-10-2023 & 5-11-2023

 

Zondag 18 februari

10:00 uur

Mozes op de vlucht. Ex. 2:11 – 25
Zondag 25 februari

10:00 uur

God verschijnt! Ex. 3:1 – 4:17
Zondag 3 maart

10:00 uur

Mozes’ terugkeer naar Egypte. Ex. 4:18 – 31
Zondag 10 maart

10:00 uur

Tegenstand bij terugkomst. Ex. 5:1 – 24
Tussentijdse samenvatting: de roeping van Mozes. (Ex. 6:1 – 7:13)
Woensdag 13 maart

10:00 uur (Biddag)

De plagen van Egypte Ex. 7:14 – 10:29
Zondag 17 maart

10:00 uur

De dood van de eerstgeboren zoon & het Pascha Ex. 11:1 – 12:51
Tussentijdse samenvatting: Pascha-wetten & uittocht. (Ex. 13:1-22)
Zondag 24 maart

10:00 uur

Exodus! Ex. 14:1 – 31

 

Hartelijke groet,

Tim Schakel