Alpha Cursus

Alpha Cursus

Op woensdag 21 februari hopen we weer te starten met de Alpha Cursus, een cursus kennismaken mét of verdieping ván het Christelijk geloof.

We beginnen die avond om 19.00 uur met een maaltijd in “De Haven”.

Het is wenselijk je vooraf op te geven, liefst vóór 14 februari, in verband met de “warme” maaltijd.

De overige avonden zijn van 19.30 uur tot 21.30 uur en vinden plaats op de woensdag.

 

Ook als u/jij al langere tijd naar de kerk gaat, is deze cursus zeker een aanrader.

Het is boeiend om met mensen met verschillende achtergronden (kerkelijk en niet-kerkelijk) bezig te zijn met het geloof.

De cursus bestaat uit 12 avonden en een half-weekend (van vrijdagavond tot zaterdagavond.)

Kom gerust eens kijken, u/jij kunt dan altijd nog beslissen om deelnemer te worden.

De cursus wordt georganiseerd door de Vrije Evangelische Gemeente, de Ger. Kerk (PKN) Herv. Gem. Rehoboth (PKN) en Herv. Gem. (Dorpskerk) (PKN)

Voor meer informatie en/of opgave kunt u/jij terecht bij:

 

Corine Kramer        tel. 06-51075186   corine_kramer@outlook.com

Tineke Bal               tel.  06-43521893    tinekebal@zeelandnet.nl

Tahira van Hekelen tel. 06-81905199 tarisha_@live.nl