De kerk: Een veilige plaats

De kerk dient een veilige plaats te zijn. Als je ergens veilig moet kunnen zijn dan is dat in de kerk,
binnen je eigen kerkelijke gemeente.

Toch is deze veiligheid niet altijd vanzelfsprekend of gegarandeerd. Ook binnen kerken en in
kerkelijke relaties komt helaas grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik voor. Daarom heeft de kerkenraad van onze VEG besloten om een interne vertrouwenspersoon te benoemen, die in situaties die daarom vragen aangesproken kan worden.

Een interne vertrouwenspersoon ziet het als primaire taak om te luisteren naar het verhaal dat de betrokkene wil vertellen en serieus aandacht te geven aan de ontvangen signalen. En samen met de betrokkene te kijken wat de eventuele vervolgstappen kunnen zijn.

Een tweede taak is dat de interne vertrouwenspersoon tijdens de gemeenteavonden of op andere momenten het onderwerp 'seksueel misbruik en ander grensoverschrijdend gedrag' aan de orde stelt en zo ook bespreekbaar maakt in de gemeente.

Als in de gemeente iemand behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek rondom dit onderwerp, fungeert de interne vertrouwenspersoon als eerste aanspreekpunt.

De vertrouwenspersoon voor onze gemeente is: Ellen Zuijdwegt-Dronkers. U kunt haar altijd aanspreken of bereiken op het e-mailadres: VertrouwenspersoonVEGYerseke@gmail.com

De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is aangesloten bij het Meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR)

Elke persoon die misbruikt is of het gevoel heeft dat er iets niet klopte in het contact met een kerkelijke vrijwilliger kan zich laten adviseren door dit meldpunt. Ook kerkenraden kunnen voor advies terecht bij SMPR
Website: www.smpr.nl