Activiteiten

In de Vrije Evangelische Gemeente zijn allerlei verschillende gemeente activiteiten naast onze samenkomst op zondag waardoor we verbinding willen hebben met God en met elkaar. Kijk gerust eens rond op dit deel van de site naar wat er zo al is en wat we doen. Klik één van de deelonderwerpen aan.

Alpha-Cursus
Wie was of is Jezus nu precies? Wat is de Bijbel voor een boek? En waarom zou ik uit al die geloven die er zijn het christelijk geloof kiezen?
Als je wel eens dat soort vragen hebt, dan is de Alpha-Cursus precies iets voor jou! Tijdens de Alpha-Cursus word je als het ware meegenomen op ontdekkingstocht om meer te begrijpen waarom Jezus Christus zo uniek is, en waarom geloven in Hem de moeite waard is! De Alpha-Cursus wordt ieder jaar opnieuw gegeven, en georganiseerd door vier samenwerkende kerken in Yerseke: Hervormde Gemeente (Dorpskerk), Hervormde Gemeente (Rehoboth), Gereformeerde Kerk, en de Vrije Evangelische Gemeente.

Bidstond
Bidden is spreken met God. Het is een manier om aan onze afhankelijkheid van Hem uitdrukking te geven. Daarom neemt bidden voor christenen een belangrijke plaats in, in hun leven.
Iedere woensdag ochtend om 10:00 uur is er een bidstond in het jeugdgebouw, achter het kerkgebouw van de Vrije Evangelische Gemeente. We komen bij elkaar voor een open kringgebed: een ieder die komt is vrij om een gebed uit te spreken. Dat mag voor persoonlijke noden en voor elkaar, maar we bidden ook voor de kerk, voor onze overheid, voor onze omgeving, voor de vrede van Jeruzalem, en wat er verder maar op ons hart ligt.  Maar ook mensen die het niet gewend zijn om hardop in het openbaar te bidden zijn welkom om er gewoon bij te zijn, en mee te luisteren of te bidden. We zingen ook enkele liederen, en voorafgaand aan het gebed is er een korte overdenking vanuit de Bijbel.

 Bijbellezing Moerzicht
In het verzorgingstehuis ‘Moerzicht’ in Yerseke vindt wekelijks een Bijbellezing plaats. Een korte bijeenkomst waarin gezongen en gebeden wordt, en een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen waar een overdenking over wordt gehouden. Alle kerken in Yerseke verlenen hun medewerking aan de Bijbellezingen. Volgens een roulerend rooster leiden voorgangers of ouderlingen uit de diverse kerken de samenkomsten. Ook zijn er speciale vieringen op hoogtijdagen, en wordt het Heilig Avondmaal bediend in Moerzicht. Vanuit de Vrije Evangelische Gemeente worden de Bijbellezingen verzorgd door ouderling Kees Zuijdwegt.

Catechisatie
Catechisatie betekent geloofsonderricht. Door middel van aansprekend onderwijs willen wij jong gelovigen en nieuw gelovigen onderwijzen in het christelijk geloof. Voor een deel doen wij dit ook in samenwerking met andere kerken.

Basiscatechisatie: Voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool is er geloofsonderricht uit schooltijd, na de zomervakantie t/m de Pasen iedere maandagmiddag in het jeugdgebouw van de VEG. (14:15 – 15:00 uur). De Basiscatechisatie is een samenwerking van de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Vrije Evangelische Gemeente. Kinderen uit deze drie kerken worden persoonlijk uitgenodigd, maar ook kinderen die niet naar een kerk gaan zijn van harte welkom om te komen! De basiscatechisatie wordt gegeven door Ds. T. Schakel.

Tienercatechisatie: Voor tieners van 12+ is er geloofsonderricht op een doordeweekse avond. Ook de tienercatechisatie is een samenwerking van de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Vrije Evangelische Gemeente. Tieners uit deze drie kerken worden persoonlijk uitgenodigd, maar ook tieners die niet naar een kerk gaan zijn van harte welkom om te komen! De tienercatechisatie wordt gegeven door Ds. Westerneng op maandagavond in de bijgebouwen van de Gereformeerde Kerk.

Belijdeniscatechisatie: In de Vrije Evangelische Gemeente kun je lid worden door het afleggen van openbare geloofsbelijdenis. Meestal is hier rond de Pasen in de eredienst gelegenheid voor. Voorafgaand volg je belijdeniscatechisatie: een aantal avonden waarin we bij elkaar komen om met elkaar te spreken over de basisbeginselen van het christelijk geloof. Ook als je nog niet zeker weet of je belijdenis wilt doen, kan het toch interessant en zinvol zijn om de belijdeniscatechisatie eens te doorlopen. Ieder niet-belijdend lid (vriend) van de gemeente die regelmatig op zondag naar de dienst komt krijgt één keer per jaar een persoonlijke uitnodiging voor de belijdeniscatechisatie. De belijdeniscatechisatie wordt gegeven door de eigen voorganger van de gemeente. Voor meer informatie kun je bij hem terecht.

Gemeente Groei Groep
Eénmaal per twee weken op donderdag avond is er een kleinschalige bijeenkomst in huiskamersetting, waar we elkaar ontmoeten om opgebouwd te worden in ons geloof. Er is gelegenheid voor koffie en een gesprek met elkaar, maar ook bidden en zingen we met elkaar. Een gedeelte wat we gelezen hebben uit de Bijbel wordt besproken en toegepast op ons eigen leven.Vanaf 19:45 is er koffie, en om 20:00 beginnen we.
Locatie: de pastorie (Kaaistraat 18). Aanmelden bij T. Schakel.

Open Kerk
Iedere woensdag van 11.00u.-16.00u. (m.u.v. schoolvakanties) is het kerkgebouw open. De predikant is dan aanwezig in de consistorie met koffie/thee, en wil graag beschikbaar zijn voor u. Zowel leden van de eigen gemeente, als ook mensen die misschien wel helemaal nooit een kerk bezoeken; iedereen is van harte welkom! Kom gerust eens een gezellig praatje maken, of vertel eens in vertrouwen waar u mee rond loopt. Wilt u dat er eens iemand met u bidt? Of zit u liever in rust en stilte even een moment in een lege kerkzaal? Loop gerust eens even binnen.
Wees van harte welkom!