Preekserie: de Filippenzenbrief

In een serie van vier preken hoop ik met u de brief van Paulus aan de gemeente van de Filippenzen door te lezen. Met deze brief aan de Filippenzen willen we met name stil staan bij het overkoepelende thema: “De navolging van Christus”. Het is zéér aan te bevelen dat u dit Bijbelboek thuis al […]

Nieuwe leden en doop bediend

We blikken terug als gemeente op een heel bijzonder Paasfeest, waarin vier nieuwe leden werden toegevoegd aan de gemeente door het afleggen van de openbare geloofsbelijdenis. Ook zijn er drie doopleden toegevoegd aan de gemeente. Het is een grote bemoediging voor ons als kleine gemeente, midden in een pandemie en een tijd van secularisatie en […]

Prekenserie: “Door de mensen veracht”

Prekenserie: “Door de mensen veracht” In de vastentijd of de 40-dagentijd willen we nog meer dan anders stil gezet worden bij het lijden van de Heere Jezus Christus. In deze tijd van bezinning en inkeer denken we niet alleen aan Christus en Zijn lijden, maar ook aan het aandeel van ons mensen daarin. Wij hopen […]

Aanmelden Kerkdienst voor feestdagen

Om meer mensen de gelegenheid te geven om op 1e Kerstdag naar de kerk te komen, zijn er twee identieke diensten: ‘s Morgens om 10.00u. en ‘s middags om 14.30u. In beide diensten is er plaats voor 30 kerkgangers. De ochtenddienst is al vol, maar u kunt zich nog opgeven voor de middagdienst van 14.30u. […]

Kinderdienst 2020 ‘En toen?’

11 oktober was onze jaarlijkse Kinderdienst.  Door de Coronaregels waren er maar een beperkt aantal zitplaatsen, maar het was een fijne en gezegende dienst. Het thema ‘En toen?’ was gelinkt aan de Christelijke Kinderboekenweek.’ Ellen Zuijdwegt vertelde over de Bijbel en de gelijkenis van de zaaier.    

11 oktober Kinderdienst

Op 11 oktober hopen we onze jaarlijkse Kinderdienst te houden. Het thema is: ‘En toen?’ en sluit aan bij de Christelijke Kinderboekenweek. Ellen Zuijdwegt verzorgt de overdenking. I.v.m. de coronaregels is er minder plaats in de kerk. Daarom is dit jaar de dienst in eerste instantie bedoeld voor gezinnen met kinderen van de basisschoolleeftijd. Graag […]

Aankondiging prekenserie

Dit najaar hoop ik een serie preken te geven aan de hand van het Bijbelboek Daniël. Het boek Daniël bestaat uit twee delen. Hoofdstuk 1 – 6 zijn verhalen uit het leven van Daniël en zijn vrienden. Hoofdstuk 7 – 12 zijn beschrijvingen van dromen en visioenen die Daniël heeft ontvangen. In deze serie preken […]

Aanmelden kerkdiensten

U bent iedere zondag hartelijk welkom in de kerkdienst van de Vrije Evangelische Gemeente Yerseke. Tijdelijk verzoeken wij u echter wel om van te voren telefonisch aan te melden. Er is een beperkte bezoekerscapaciteit vanwege de Corona-maatregelen. Wij vragen uw begrip hiervoor. Hoe meld ik mij aan voor een kerkdienst? Bel naar 06 22 63 […]