17 december: Lichtjeswandeling

Op zaterdag 17 december organiseren de gezamenlijke kerken een lichtjeswandeling. Start tussen 16:30 en 17:00 bij de Rehoboth Kerk, Marijkelaan 39. De tocht eindigt bij de Hervormde Kerk, tuin aan de zijde van de Oude Torenstraat. Eindtijd ongeveer een uur(tje) nadat je gestart bent. Het is voor iedereen die het leuk vindt om een wandeling […]

Zangdienst 6 nov. 14:30

Op zondag 6 november om 14:30 uur DV is er weer een samenzangdienst waarbij iedereen van te voren zijn verzoekliederen kan indienen bij de predikant. Uw liedkeuze staat vrij, maar het dienen wel liederen te zijn die geschikt zijn voor samenzang. De predikant zal bij veel inzendingen een selectie maken. Inzenden kan tot 3 november. […]

Kinderdienst 2022

Het thema van de kinderdienst was ‘Gi-Ga-Groen’. Ellen Zuijdwegt vertelde over de Schepping a.d.h.v. Genesis 1 uit de Bijbel in Gewone Taal. De kinderen mochten de plaatjes erbij plakken als hun Scheppingsdag aan de beurt was. Ze zongen het mooie lied ‘God is zo groot’, en lazen voor uit Psalm 8. Ook was Henkie van […]

Winterkleding actie Oekraïne

Grote winterkleding-actie VEG Yerseke / SZD voor Oekraïne Aanstaande woensdag 12 oktober tussen 13:30 en 15:00 uur kunt u winterkleding inleveren voor Oekraïne. Samen met de andere Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland organiseert de SZD een landelijke inleveractie. Alles gaat naar Oekraïne! Lever alleen goede, schone spullen in! Ook lege bananendozen om aangeleverd materiaal in […]

Beroep aangenomen

Op vrijdag 26 augustus jl. is in een extra algemene ledenvergadering besloten om een beroep tot gemeentepredikant uit te brengen op Tim Schakel, die in onze gemeente aangesteld was als ouderling-voorganger. Nu hij zijn Theologische studie heeft afgerond is hij door de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten officieel beroepbaar gesteld als predikant. De zondag volgens […]