Kinderdienst 2022

Het thema van de kinderdienst was ‘Gi-Ga-Groen’. Ellen Zuijdwegt vertelde over de Schepping a.d.h.v. Genesis 1 uit de Bijbel in Gewone Taal. De kinderen mochten de plaatjes erbij plakken als hun Scheppingsdag aan de beurt was. Ze zongen het mooie lied ‘God is zo groot’, en lazen voor uit Psalm 8. Ook was Henkie van […]

Winterkleding actie Oekraïne

Grote winterkleding-actie VEG Yerseke / SZD voor Oekraïne Aanstaande woensdag 12 oktober tussen 13:30 en 15:00 uur kunt u winterkleding inleveren voor Oekraïne. Samen met de andere Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland organiseert de SZD een landelijke inleveractie. Alles gaat naar Oekraïne! Lever alleen goede, schone spullen in! Ook lege bananendozen om aangeleverd materiaal in […]

Beroep aangenomen

Op vrijdag 26 augustus jl. is in een extra algemene ledenvergadering besloten om een beroep tot gemeentepredikant uit te brengen op Tim Schakel, die in onze gemeente aangesteld was als ouderling-voorganger. Nu hij zijn Theologische studie heeft afgerond is hij door de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten officieel beroepbaar gesteld als predikant. De zondag volgens […]