Terugblik Doopdienst

Zondag 16 januari 2022 hadden we een doopdienst waarin Amélie Anker werd gedoopt. Geweldig dat we onze kinderen bij de Heere mogen brengen. Ondanks bijzondere omstandigheden kon de familie aanwezig zijn om getuige te zijn van deze Doopdienst. In de Heilige doop verbindt God Zijn Naam met onze naam. Wij worden gedoopt in de naam […]

Prekenserie – Het Koninkrijk der Hemelen

Aan het begin van dit jaar is er een  prekenserie geweest met de titel ‘Het Koninkrijk der Hemelen’. In een vijftal preken is het onderwijs van de Heere Jezus overdacht zoals dat opgetekend staat in Mattheüs 13. Daar geeft Hij enkele gelijkenissen over het wat en hoe van het Koninkrijk der Hemelen. Eén gelijkenis op […]