Veel kleding opgehaald met SZD kledingactie Oekraïne!

Voor de SZD kledingactie Oekraïne is dit jaar ontzettend veel kleding opgehaald. Ieder jaar zamelen wij kleding in voor de SZD (Stichting voor Zending en Diaconaat) ten behoeve van de mensen in Oekraïne. Dit jaar is de actie in allerijl naar voren geschoven in verband met de onlangs uitgebroken oorlog. De aangeleverde kleding werd zaterdagochtend […]

Terugblik Doopdienst

Zondag 16 januari 2022 hadden we een doopdienst waarin Amélie Anker werd gedoopt. Geweldig dat we onze kinderen bij de Heere mogen brengen. Ondanks bijzondere omstandigheden kon de familie aanwezig zijn om getuige te zijn van deze Doopdienst. In de Heilige doop verbindt God Zijn Naam met onze naam. Wij worden gedoopt in de naam […]

Prekenserie – Het Koninkrijk der Hemelen

Aan het begin van dit jaar is er een  prekenserie geweest met de titel ‘Het Koninkrijk der Hemelen’. In een vijftal preken is het onderwijs van de Heere Jezus overdacht zoals dat opgetekend staat in Mattheüs 13. Daar geeft Hij enkele gelijkenissen over het wat en hoe van het Koninkrijk der Hemelen. Eén gelijkenis op […]

Kerstfeest

Het was fijn dat we 1e Kerstdag het Kerstfeest konden vieren in de kerk. Anders dan andere jaren, maar ook nu konden de kinderen een bijdrage leveren en was het fijn om op deze manier de geboorte van de Here Jezus te herdenken.

Eeuwigheidszondag 2021

Zondag 21 november was het Eeuwigheidszondag. In sommige kerken ook wel genoemd ‘Zondag van de voleinding’ of ‘Gedachteniszondag’. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar voordat een nieuwe cyclus begint met de eerste Advent. Op de Eeuwigheidszondag herdenken wij altijd iedereen die ons is ontvallen afgelopen jaar. Dit jaar herdachten wij 3 personen […]