Credo – ik geloof

Credo, dat is Latijn voor ‘Ik geloof’. Maar wat geloof ik dan eigenlijk? Vanaf september zal er DV een reeks geloofs-verdiepende samenkomsten worden aangeboden (1 x per maand) om gemeenteleden toe te rusten in dieper inzicht van de fundamenten van ons geloof. Deze samenkomsten hebben het karakter van leerdiensten en volgen in 12 avonden de […]