Prekenserie Jakobus

Een brief over het ware en zaligmakende geloof

Na de zomervakantie willen we ons in de kerk laten gezeggen door de brief van Jakobus. Deze Jakobus is niet de bekende broer van Johannes, één van de twaalf leerlingen (zie Hand. 12:1), maar hij is de voorganger van de kerk te Jeruzalem (zie Hand. 15:13) en volgens betrouwbare tradities de (half)broer van Jezus (zie ook bijv. Markus 6:3). Hij werd ook wel genoemd ‘Jakobus de Rechtvaardige’, en hij stond in grote achting bij het volk vanwege zijn wetsgetrouwheid, zijn evangelieverkondiging en de zuiverheid van zijn geloof. Hij stierf de marteldood toen de Farizeeën hem in het jaar 62 van de tempel afwierpen en daarna doodsloegen met knuppels en stenen. Ze waren woedend dat hij het volk op de Heere Jezus Christus bleef wijzen als verrezen verlosser en zaligmaker. Terwijl hij stierf deed hij voorbede voor zijn beulen.Er zijn goede en gegronde aanwijzingen dat de brief nog vóór het jaar 44 is geschreven. Dat wil zeggen dat Jakobus zijn brief schreef binnen 10 jaar na de gebeurtenissen van kruis & opstanding. Daarmee is de brief van Jakobus vermoedelijk het oudste document van het Nieuwe Testament.

In deze brief benadrukt Jakobus aan zijn gevluchte gemeenteleden (zie Hand. 8:1, Jak. 1:1) dat leer & leven in overeenstemming met elkaar dienen te zijn. Het gaat dus over het ware en zaligmakende geloof, in onderscheiding van mensen die wel zéggen te geloven maar feitelijk geen navolgers van Christus zijn. ‘Lippendienst’ is namelijk geen geloof! De brief vertoont inhoudelijk zeer sterke overeenkomsten met de bergrede van Jezus (Matth. 5-7) en qua stijl heeft het iets weg van het Spreuken-boek uit het Oude Testament. Het is daarom onmogelijk om ieder vers uitputtend te behandelen in een prekenserie, maar op hoofdlijnen willen we toch stil staan bij de inhoud van dit geschrift.

Voor alle onderstaande data geldt onder het voorbehoud van Jakobus (4:15) oftewel: Deo Volente!

Datum Onderwerp Schriftlezing
27 augustus 10:00 uur Het wezen van het geloof Jakobus 1:1-27
3 september 10:00 uur De toetssteen van het geloof Jakobus 2:1-26
10 september 10:00 uur De wijsheid van het geloof Jakobus 3:1-18
17 september 14:30 uur (HA) De heiligheid van het geloof Jakobus 4:1-12
24 september 10:00 uur Onafhankelijkheid + onbarmhartigheid = ongeloof Jakobus 4:13- 5:6
01 oktober 10:00 uur De volharding van het geloof Jakobus 5:7-20