Prekenserie over Maria

In de komende Advent & Kerst periode willen wij in de erediensten stil staan bij de persoon Maria. Wij zijn het als protestanten niet gewend om Maria te vereren, zoals bijvoorbeeld Rooms-Katholieken dat doen. Toch kunnen we niet ontkennen dat zij een unieke plaats inneemt in de heilsgeschiedenis. Zij is de moeder van onze Heere op aarde, dat kan niet van iedereen gezegd worden. Naar de mens gesproken is er niemand die zo’n unieke band met Jezus had. En toch houdt zij Jezus niet voor zichzelf, maar deelt Hem met de wereld. Daarover willen wij ons verwonderen. Voor alle onderstaande datums geldt Deo Volente:

Datum Schriftgedeelte Thema
3 december 10:00 uur

1e Advent

Sefanja 3:14-17 “Zing vrolijk, dochter van Sion!”
10 december 10:00 uur

2e Advent

Lukas 1:26-38 “Wees gegroet Maria, begenadigde.”
17 december 10:00 uur

3e Advent

Lukas 1: 39-45 De gezegende onder de vrouwen.
24 december 10:00 uur

4e Advent

Lukas 1: 46-56 De lofzang van Maria.
25 december 10:00 uur

1e Kerstdag

Lukas 2: 1-19 In het hart van Maria.
7 Januari 10:00 uur

 

Mattheüs 2:1-23 Moederleed in Bethlehem.
14 januari 10:00 uur

 

Lukas 2: 22-40 Het offer van Maria.
21 januari 14:30 uur

Heilig Avondmaal

Johannes 2: 1-12 “Mother knows best!”

Hartelijke groet,

Tim Schakel

En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.
Genesis 3:15