Terugblik Doopdienst

Zondag 16 januari 2022 hadden we een doopdienst waarin Amélie Anker werd gedoopt.
Geweldig dat we onze kinderen bij de Heere mogen brengen.

Ondanks bijzondere omstandigheden kon de familie aanwezig zijn om getuige te zijn van deze Doopdienst.

In de Heilige doop verbindt God Zijn Naam met onze naam.
Wij worden gedoopt in de naam van de Vader, God geeft ons het teken en het zegel van het verbond van zijn genade. Gedoopt in de naam van de zoon , dan verzekert Hij ons afwassing van al onze zonden door Zijn bloed. Gedoopt in de Heilige Geest, Hij belooft in ons te wonen en ons dagelijks leven wil vernieuwen.

De doop is het teken en zegel van Gods verbond van Zijn genade, dat is de zekerheid, want God houdt zich aan Zijn afspraak.
In deze geweldige belofte mogen ook onze kinderen delen, al begrijpen zij nu nog niet wat er met hen gebeurt, ook de kinderen horen bij het verbond.
Ouders worden geroepen om kinderen vertrouwt te maken met het geloof en bij Hem te brengen.

God kent ons ieder persoonlijk, want we zijn gekend door Hem. Hij wil ons leven leiden door de Heilige Geest. Dat we Zijn stem in ons leven mogen horen.

De preek ging over de goede herder, die de deur is van ons leven. Er zijn veel deuren in ons leven, van studie, werk en carriere maar die bieden geen zekerheid, het belangrijkste is dat wij door de deur van de Heere Jezus gaan, Hij is de deur, Hij wacht op ons met ge opende handen. Hij wil ons leven vernieuwen en ons zijn liefde schenken, en ons het eeuwige leven geven.

We hadden een gezegende doopdienst van belofte voor de doopouders maar ook voor ons allemaal.