Gemeentekerstfeest

Kerstviering voor jong en oud

Op zondag 18 december om 16:00 uur DV vieren wij ons gemeentekerstfeest. Dit is een gezellige en laagdrempelige viering waarin we met elkaar vertrouwde liederen zingen en kijken en luisteren naar wat de kinderen van de zondagschool vertellen van het Kerstverhaal. Ook zal de juf een spannend vrij Kerstverhaal vertellen terwijl we met elkaar in de kerk wat lekkers eten en drinken. De predikant houdt een korte overdenking en de kinderen krijgen een cadeautje. Kom je ook? Iedereen is van harte welkom, jong en oud. Neem gerust mensen mee!

Het is handig i.v.m. de voorbereiding dat we weten hoeveel mensen er ongeveer komen. Geef je daarom even op via de aanmeldkaartjes in de kerk, of met een berichtje naar Ellen Zuijdwegt of Tim Schakel. Vergeten om aan te melden? Kom toch maar gewoon!