Kinderdienst 2022

Het thema van de kinderdienst was ‘Gi-Ga-Groen’.
Ellen Zuijdwegt vertelde over de Schepping a.d.h.v. Genesis 1 uit de Bijbel in Gewone Taal.
De kinderen mochten de plaatjes erbij plakken als hun Scheppingsdag aan de beurt was.
Ze zongen het mooie lied ‘God is zo groot’, en lazen voor uit Psalm 8.
Ook was Henkie van de partij. Hij moest geleerd worden dat ‘heersen over de Schepping’ niet betekent dat je de baas bent, maar goed voor Gods aarde mag zorgen.
Het was een mooie druk bezochte dienst.