Credo – ik geloof

Credo, dat is Latijn voor ‘Ik geloof’. Maar wat geloof ik dan eigenlijk? Vanaf september zal er DV een reeks geloofs-verdiepende samenkomsten worden aangeboden (1 x per maand) om gemeenteleden toe te rusten in dieper inzicht van de fundamenten van ons geloof. Deze samenkomsten hebben het karakter van leerdiensten en volgen in 12 avonden de […]

Prekenserie Jakobus

Een brief over het ware en zaligmakende geloof Na de zomervakantie willen we ons in de kerk laten gezeggen door de brief van Jakobus. Deze Jakobus is niet de bekende broer van Johannes, één van de twaalf leerlingen (zie Hand. 12:1), maar hij is de voorganger van de kerk te Jeruzalem (zie Hand. 15:13) en […]

Trouwdiensten

Op DV 21 augustus hopen Koen Nieuwenhuijse en Aukje Koole in het huwelijk te treden. En op 1 september Jorn Stuij en Eliana Maas. We zijn blij dat deze jonge mensen hun huwelijk willen beginnen in onze Gemeente met de zegen van de Heer. We wensen hen een heel goede en fijne voorbereidingstijd.