Maranatha Conferentie

Op DV 4 en 5 oktober hopen wij onze Maranatha Conferentie te houden. Met op dinsdag spreker Jacques Brunt en op woensdag Marten Penning. Het begint om 19.30u. Iedereen is van harte welkom!

Kinderdienst Gi-Ga-Groen

Op DV 9 oktober is onze jaarlijkse kinderdienst. Het thema is ‘Gi-Ga-Groen’. Ellen Zuijdwegt zal de overdenking verzorgen. De dienst begint om 10.00u. Iedereen is van harte welkom!

Beroep aangenomen

Op vrijdag 26 augustus jl. is in een extra algemene ledenvergadering besloten om een beroep tot gemeentepredikant uit te brengen op Tim Schakel, die in onze gemeente aangesteld was als ouderling-voorganger. Nu hij zijn Theologische studie heeft afgerond is hij door de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten officieel beroepbaar gesteld als predikant. De zondag volgens […]

Joh. de Heer zangdienst

  Vrijdag 15 juli 19:30 DV is er weer een speciale zangdienst met liederen uit de bundel van Johannes de Heer. Iedereen is van harte welkom en de toegang is vrij. Er zal een korte overdenking zijn over het thema: “Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij?”

Prekenserie: brief aan de Kolossenzen

In een nieuwe serie preken willen we ons met elkaar laten aanspreken door de inhoud van de brief van de apostel Paulus aan de Kolossenzen. Het dient tot aanbeveling om in de komende weken het Bijbelboek (meermaals) door te lezen. Als u vragen over de Bijbeltekst tijdig indient, dan kan ik die eventueel verwerken in […]