Kinderdienst

Op zondag 7 oktober hopen wij weer een kinderdienst te houden.
Het thema is ‘Door dik en dun’. Ellen Zuijdwegt verzorgt de overdenking.
We beginnen om 10.00u.
Iedereen is van harte welkom!