Maranatha Conferentie

Op DV dinsdag 13 februari en donderdag 15 februari is de jaarlijkse Maranatha Conferentie. Het thema is: ‘Wat is het teken van uw komst?’ Op dinsdag hoopt Ds. C. Stavleu voor te gaan en verleent het Urker Mannenkwartet hun medewerking. Op donderdag Ds. W. Glashouwer en zangkoor Espérance. De diensten beginnen om 19.30u. U bent […]

Kerstfeest voor jong en oud 2017

Op zondag 17 december vierden we het kerstfeest met jong en oud. Kinderen kwamen met kaarsjes binnen terwijl we het lied zongen “Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht’. Groot en klein vertelden, speelden en zongen het kerstverhaal. De samenzang, Schriftlezingen en illustraties op de beamer die hierin verweven waren vormden samen een mooi […]

Kinderdienst 2017

Zondag 8 oktober was onze jaarlijkse Kinderdienst. Het thema was ‘Bibbers in je buik’. Juf Ellen vertelde het Bijbelverhaal over de storm op het meer. Met een paar trucjes liet ze zien dat de dingen waar je bang voor bent je gedachten en je hart donker kunnen maken. Maar God wil bij je zijn als […]

Vaartocht Oosterschelde

Op zaterdag 1 juli stapten we samen met broeders en zusters uit VEG Wemeldinge op de Ye 100 voor een vaartocht over de Oosterschelde. We genoten van het varen met mooi uitzicht, en kwamen onder de indruk hoe mooi het op de Oosterschelde. Op een schelpenzandbank zagen we zeehonden, prachtig om ze zo van dichtbij […]

Kledingactie 2017

Ook dit jaar hebben we weer een kledinginzameling gehouden voor de Oekraïne. Vanuit Zeeland, Goes, Wemeldinge, Yerseke en Nieuwvliet konden we 470 bananendozen meegeven voor deze nog steeds zo broodnodige  actie. Dat is een prachtig resultaat !!!! Compliment aan u allen omdat u de kleding bijna allemaal in bananendozen hebt ingeleverd. Ook zijn er nog rolstoelen en rollators meegegeven. […]

Maranatha Confertentie 2017

Op 14 en 15 februari was onze jaarlijkse Maranatha Conferentie. Sprekers waren Ds. C. van Velzen en Ds. C. Stavleu Het Urker Mannenkwartet en koor en combo Esperance verleenden hun medewerking. We hadden twee gezegende diensten en genoten van de ten gehore gebrachte liederen.

1e Kerstdag 2016

Op 1e Kerstdag kwamen we samen om met elkaar het feest van de geboorte van Gods Zoon te vieren. Jezus Christus die ons vrede, goedheid en heil wil brengen. Ook nu weer werd er medewerking verleend door verschillende broeders en zusters.

Gemeente Kerstfeest 2016

Ook dit jaar vierden wij weer ons jaarlijks Gemeente Kerstfeest. Ieder liet op eigen wijze zijn of haar talenten zien. Het Kerstfeest werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd en een vrij kerstverhaal. Zo vierden we samen de geboorte van de Here Jezus.

Kinderdienst 2016 – ‘Zout en licht?!’

2 oktober was onze jaarlijkse kinderdienst. Het thema was ‘Zout en licht?’. Ellen Zuijdwegt verzorgde de overdenking aan de hand van Matteüs 5:13-16. Lien las dit gedeelte voor uit de Bijbel in gewone taal. Zoals zout belangrijk is, zijn wij belangrijk en mogen we de mensen om ons heen laten merken dat we bij Jezus […]

Gezamenlijke Zuid-Bevelandse VEG middagdienst

Op zondagmiddag 25 september was de jaarlijkse gezamenlijke Zuid-Bevelandse VEG middagdienst. Deze dienst werd voor het 3e jaar gehouden en is in samenwerking met de VEG uit Goes, Wemeldinge en Bath. Dit keer werd het gehouden bij ons in Yerseke. Ds. Kooistra verzorgde de overdenking en ook Ds. v.d. Wetering uit Goes en Br. v.d. […]